Speltherapie, trainingen en meer


Nieuws
Lezing Oog voor talent
Bevertraining start in mei
Speelkwartier Kinderpraktijk    Tel. 061295 9880     Mail    Ingang Jacob Catslaan  

Speltherapie

Er wordt gestart met 3 kennismakingssessies. Daarna volgt, afhankelijk van de problematiek, een kort, middellang, of lang traject; respectievelijk 5,10, of 20 sessies of meer. Folder

Hulp bij hechtingsproblemen.
Differentiatietherapie en ouderkindsessies

Bever maakt vriendjes
Sociale vaardigheidstraining voor kinderen uit groep 1-3. Folder

Samenspel, begeleiding voor jonge kinderen met contactproblemen

Individuele faalangsttraining

Talentbegeleiding, hulp voor begaafde kinderen.


                                     Registraties: Orthopedagoog, Speltherapeut,  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.