Als ouder wilt u niets liever dan uw kind gelukkig zien


Nieuws
Lezing Oog voor talent
Bevertraining start in mei
 Speelkwartier Kinderpraktijk    Tel. 061295 9880     Mail     Ingang Jacob Catslaan

Speltherapie
is een vorm psychotherapie waarbij gebruik gemaakt wordt van spel, creatieve middelen, therapeutische spellen en de therapeutische relatie.
De speltherapeut is opgeleid om de 'speeltaal' van kinderen te verstaan. Folder

De ervaring leert dat speltherapie een effectieve hulpvorm is voor kinderen die het moeilijk hebben met zichzelf of met anderen. In speltherapie kunnen kinderen
.  spanning ontladen

positieve ervaringen opdoen
.  gebeurtenissen en ervaringen verwerken
.  oefenen met nieuw gedrag
eigen oplossingen voor problemen ontdekken en uitproberen

U kunt uw kind zelf aanmelden zonder een doorverwijzing van arts of psycholoog. In een gratis intakegesprek kunt u uw zorgen bespreken en kunnen we samen bekijken of speltherapie een geschikte hulpvorm is voor uw kind.

Een kennismakingsgesprek is gratis. In dit gesprek wordt besproken waar u zich als ouders zorgen over maakt. Na dit gesprek beslist u of u uw kind aanmeldt voor speltherapie of spelobservatie. Een spelobservatie is drie spelsessies met uw kind, een verslag en eindgesprek met u als ouders. Dit vormt de start van de speltherapie, maar kan ook los worden gedaan om antwoord te geven
 op een hulpvraag. De duur van speltherapie kan varieren van vijf tot twintig spelsessies,afhankelijk van de problematiek van het kind. Tijdens de therapie zijn er oudergeprekken om u als ouders te steunen en te informeren. Lees meer op de website van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten. 
 www.speltherapie.net.


                                     Registraties: Orthopedagoog, Speltherapeut,  Register: Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ, Federatie Vaktherapeutische Beroepen, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.