Speltherapie is 'spelen' met wie je bentNieuws
Lezing Oog voor talent
Bevertraining start in mei
Speelkwartier Kinderpraktijk    Tel. 061295 9880     Mail      Ingang Jacob Catslaan

Bij speltherapie wordt spel gebruikt als middel om een kind te helpen bij het verwerken van emotionele problemen of het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden. In spel kan een kind vaak beter uitdrukken wat hem/haar dwarszit dan door erover te praten.

Spelen is voor een kind een natuurlijke uitlaadklep, de manier om zijn gevoel en beleving van de wereld om hem heen in uit te drukken. Spelen is een manier om vaardigheden te leren; sociale vaardigheden via het samenspelen en emotionele vaardigheden door eigen ervaringen na te spelen. De speltherapeut is opgeleid om de 'speeltaal van een kind te verstaan' en via spel met een kind te communiceren. De speltherapeut helpt kinderen om:

  • gevoelens waar ze nog niet over kunnen/durven praten, in spel uit te drukken
  • spanningen te ontladen en ruimte te maken voor positieve gevoelens, 'erover spelen lucht op'
  • een andere kijk op gebeurtenissen te krijgen; nare gebeurtenissen te verwerken
  • te oefenen met sociale vaardigheden: contact maken, samenspelen,
                                     Registraties: Orthopedagoog, Speltherapeut,  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd..