Spelen schept ruimte                                          


Nieuws
Lezing Oog voor talent
Bevertraining start in mei
Speelkwartier Kinderpraktijk    Tel. 061295 9880     Mail       Ingang Jacob Catslaan

Speltherapie
is een effectieve hulpvorm wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van een kind belemmeren.
Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij spelen het middel is. Het is laagdrempelig; speciaal ontwikkeld voor kinderen.

Mijn naam is Roelie Otten. Na mijn studie Orthopedagogiek en Onderwijskunde, heb ik negen jaar, bij respectievelijk, twee schoolbegeleidingsdiensten gewerkt. In deze functies heb ik ruime ervaring opgedaan met de begeleiding van kinderen, ouders en leerkrachten. Daarnaast heb ik leidsters van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen begeleid. Sinds 2008 werk ik als bevoegd speltherapeut in mijn eigen praktijk.

Binnen speltherapie zijn  verschillende behandelmethodes te onderscheiden. Speltherapie kan ook in combinatie met andere therapievormen, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, worden ingezet. Onder hulpaanbod vindt u de verschillende vormen van hulp die Speelkwartier aanbiedt.
                                     Registraties: Orthopedagoog, Speltherapeut,  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.